بایگانی “جایگزینی سوخت های فسیلی ،”

تأمین سوخت جنگلی، سه زن را به کام مرگ فرستاد!

پنجشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۳۸۹

   عدم جایگزینی سوخت های مناسب فسیلی در روستاهای جنگل نشین که همه ساله سبب تخریب و نابودی آرام چندین هزار هکتار از جنگل ها می گردید این بار سبب غرق شدن سه هم وطن کوهرنگی در رودخانه ی خروشان سرآقاسید گردید!

   این زنان که اهل روستای تاریخی و اکوتوریسمی سرآقاسید – کوهرنگ بودند، برای حمل هیزم قصد عبور از رودخانه پایئن دست روستا را داشتند که شوربختانه به علت نبود پل مناسب، این رودخانه خروشان آنان را به کام مرگ کشاند که تا کنون تیم امدادی حاضر در منطقه موفق به پیدا کردن یکی از اجساد شده است.

   به رغم آنکه سالانه بیش از ۵۰ هزار هکتار از جنگل های زاگرس برای تأمین سوخت جنگل نشینان نابود می شود اما متأسفانه از آن عزم جدی دولتمردان برای جایگزینی سوخت های فسیلی در روستاهای جنگل نشین خبر چندانی نیست. هر چند پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل نشینان و روستاییان تا پایان برنامه چهارم توسعه از جمله تعهدات دولت بوده است، اما این مهم تنها در حد همان مصوبات برنامه های توسعه ای باقی مانده است.

   سرآقاسید از جمله روستاهای قدیمی کوهرنگ بختیاری بوده که به مانند ماسوله و برخی روستاهای کشورمان، بام هر خانه ی آن، حیاط خانه ی بالایی ست که چنانچه به درستی مورد توجه قرار گیرد، یکی از بارزترین جلوه های طبیعت گردی ایران با جایگاهی جهانی خواهد شد.