بایگانی “سارا غضنفری”

بازگشت قهرمان زمین به سازمان حفاظت محیط زیست

پنجشنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۲

     سرانجام در ۱۹شهریور پس از حدود یک‌ماه سردرگمی سؤال‌برانگیزانه و پرحاشیه برای محیط زیست کشور، دکتر معصومه ابتکار در مقام معاونت رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد و موجی از خوشحالی همراه با امید در میان اکثر دست‌اندرکاران و فعالان حوزه محیط زیست کشور به‌راه افتاد. در همین زمینه و نخستین انتظارات از “قهرمان زمین” در روزهای آغازین بازگشت‌اش به سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ در گفتگوی سارا غضنفری – خبرنگار روزنامه آرمان – شرکت کرده‌ام که می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

روزنامه آرمان 20 شهریور 1392