بایگانی “مدیرکل”

نکات مثبت در برنامه های مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری

دوشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۹

دیروز (۸۹/۹/۲۸) در بام ایران – استان چهار محال و بختیاری – مراسم معرفی مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار و یک دانشگاهی در رأس مدیریت منابع طبیعی اش قرار گرفت. در این جلسه ی معارفه؛ دکتر عطاالله ابراهیمی که پیش از این ریاست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شهرکرد را بر عهده داشته است به نکات مثبتی در برنامه های خود اشاره کرده است که حتی اگر بتواند در مدتی که در این مقام قرار دارد بخشی از آن ها را عملی سازد کارنامه درخشانی از دوران مدیریت خود بر بخش منابع طبیعی سرزمین بختیاری برجای خواهد نهاد.

امید که دکتر ابراهیمی که مسئولیت بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری را نیز در کارنامه کاری خود دارد، بتواند سطح هم اندیشی و همکاری بخش های دانشگاهی و پژوهشی و تحقیقاتی و اجرائی استان را ارتقاء داده و به مفهوم واقعی کارکردهای این بخش ها را همسو و به هم نزدیک سازد.

مدیرکل جدید در نخستین سخنرانی اش و اعلام برنامه های خود به نکات ارزشمندی اشاره کرد که نشان از شکستن کلیشه ها و حرمت نهادن به ملاحظات زیست محیطی ، اخلاق  مداری و آموزه های دینی مرتبط با منابع طبیعی داشت.

این مدیر دانشگاهی صیانت و پاسداری از منابع طبیعی را اولویت اول و اصلی خود دانستند و طبیعت ستیزی را غیر قابل چشم پوشی خواندند. برجلوگیری از اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی فاقد ارزیابی زیست محیطی و پرهیز از معامله گری تأکید کرده و تنها بهره برداری های متناسب با توان اکولوژیکی سرزمین را مجاز و قانونی برشمردند. توجه جدی به آموزش بهره برداران و ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین جوامع محلی را از اولویت های کاری خود اعلام کرده و در این راستا بر بهره گیری از تمامی ظرفیت های رسانه ای استان تأکید کردند.

دکتر ابراهیمی منابع انسانی و نیروهای متخصص موجود را از مهمترین سرمایه های سازمانی دانستند و تخصص محوری و اخلاق محوری را یکی از مهمترین برنامه های کاری خود اعلام کردند.

برای این مدیر منابع طبیعی که مسئولیت بزرگی را در بام ایران بر عهده گرفته؛ و در نخستین سخنرانی‌اش به درستی به تهدیدها و فرصت ها اشاره کرده و خواهان حرمت‌نهادن به همه‌ی مواهب الهی بود بهترین‌ها را آرزو دارم.