بایگانی “گردشگری طبیعی”

خود را در طبیعت، میهمان بدانیم نه صاحب خانه

چهارشنبه, ۲۴ اسفند, ۱۳۹۰

به پاس تولد دوباره طبیعت و فرا رسیدن بهار شکوهمند که هنگامه ی تجلی سبزینه ها بر بستر طیبعت است، از پروردگار بزرگ روزگاری پرترانه و پرلبخند برای همه مسافران نورورزی و هموطنان مان در جای جای ایران زمین آرزو داریم.

ما که مناظر دیداری ناب و طبیعت زیبای وطن را برای سفرهای نوروزی مان انتخاب کرده ایم؛ شایسته است بربنیاد آموزه های دینی و پیشینه تاریخی افتخارآمیزمان، سزاوارانه نشان دهیم که ایرانیان از همان زمان های بسیار دور، به حق گردشگرانی مسئول، طبیعت باور و طبیعت دوست بوده اند و همواره حرمت طبیعت را نگه داشته و با محافظان طبیعت همکاری و همراهی بی چون و چرا دارند، طبیعت را همان گونه که هست می پذیرند و هرگز چهره طراوت بخش آن را دست کاری نمی کنند؛

خود را در طبیعت، میهمان و نه صاحب خانه می دانند؛ زباله های شان را در طبیعت باقی نمی گذارند، همیشه یک کیسه همراه خود دارند و در حد توان خود بخشی از پسماند های رها شده در طبیعت را نیز جمع آوری می کنند و از دیگران هم می خواهند که این چنین قابل تحسین باشند؛

از همان جاده های موجود برای ورود به طبیعت استفاده می کنند تا خسارت های احتمالی این ورود مسئولانه را به حداقل ممکن برسانند، به درختان آسیب نمی رسانند و حرمت گیاهان و همه زیستمندان طبیعت را پاس می دارند؛ از فرزندان شان می خواهند که از چیدن هرگونه گل و گیاه و آزار رسانی به پرندگان و جانوران کوچک خودداری کنند؛ بازی و شادی کنند اما با ایجاد سر و صداهای غیرمعمول، آرامش طبیعت را برهم نزنند و به اهالی ساکن در طبیعت و فرهنگ بومی آن ها احترام بگذارند؛

گردشگران طبیعت دوست برای درست کردن غذا و یا نوشیدنی داغ از روشن کردن آتش و سوزاندن بوته ها و درختان پرهیز می کنند و اگر احیانا” مجبور به روشن کردن آتش شوند، با رعایت احتیاط کامل در جایی آتش روشن می کنند که به درختان و گیاهان آسیب نرسد و خطر وقوع آتش سوزی در طبیعت وجود نداشته باشد و حتما” پیش از آنکه محل را ترک کنند، از خاموش شدن کامل آتش مطمئن می شوند؛

طبیعت گردان نیک اندیش مقررات ورود به محیط ها و چشم اندازهای طبیعی را دقیقا” رعایت می کنند و سزاوارانه به سهم خود تلاش می کنند که همیاران خوبی برای جنگل بانان و محیط بانان طبیعت ناب وطن باشند، مراقب تخلف ها و آسیب رسانی های احتمالی برخی طبیت گردان ناآگاه هستند و بخوبی می دانند که بیشتر کسانی که اشتباه کوچکی در برخورد با زیستمندان بی دفاع طبیعت می کنند، با یک تذکر محترمانه قانع می شوند، اما بر این نکته هم واقف اند که تخلفات و تعرضات بزرگ به عرصه های طبیعی را از طریق کد امداد جنگل ۰۹۶۹۶ به یگان های حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

به امید لذت بردن از طبیعت سرسبز ایران زمین در سفرهای نوروزی ….